e-shop
publikací

Webové stránky projektů:

Společně pro vzdělávání občanů. Sociální podnikání
na venkově.
I v malých obcích může být kvalitní vzdělávání.

Projekty Novohradské občanské společnosti byly nebo jsou realizovány
za finanční podpory těchto subjektů:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR

Společný regionální operační program Program rozvoje venkova Nadace rozvoje občanské společnosti Jihočeský kraj Leader+

Evropský sociální fond